Disclaimer

Disclaimer

Toepassingsbereik
Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Jachthaven Rotterdam B.V. geëxploiteerde websites, hierna te noemen Jachthaven Rotterdam. Verwijzingen naar sites die niet door Jachthaven Rotterdam worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Jachthaven Rotterdam staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Jachthaven Rotterdam gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is niet beschikbaar in andere talen (this disclaimer is not available in other languages, please inform by a translater of the meaning of this disclaimer). Deze Nederlandse is te allen tijde leidend.

Eigenaar
De website(s) van Jachthaven Rotterdam zijn eigendom van Jachthaven Rotterdam B.V. (KvK nr. 80431283). De informatie, merknamen, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Jachthaven Rotterdam. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jachthaven Rotterdam. Bij illegaal gebruik van bovenstaande materialen zal er gebruik gemaakt worden van een boete clausule het boetebedrag bedraagt ten minste € 500,- bij illegaal gebruik van de vermelde materialen, dit bedrag zal vermeerderd worden met de geldende belasting toegevoegde waarde (BTW) welke ten tijde van ontdekking van het misbruik geldt.

Aansprakelijkheid
Hoewel Jachthaven Rotterdam maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Jachthaven Rotterdam aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Annulering door opdrachtnemer
De ingebruikname van het geboekte item via onze website kent een annuleringstermijn van 21 dagen binnen deze 21 dagen kunt u kosteloos annuleren. Bij annuleren dient de annulering schriftelijk te worden verzonden aan info@jachthavenrotterdam.nl
De annulering is enkel geldig en zal enkel bekrachtigd worden wanneer u nog geen gebruik heeft gemaakt van het geboekte item.

Privacy statement
Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Jachthaven Rotterdam vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden, wij zullen deze gegevens dan ook niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming delen met derden.

Persoonsgegevens
Jachthaven Rotterdam zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Jachthaven Rotterdam aan kunt gaan. U wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan ons mailingsysteem t.b.v. nieuwsbrieven. Via een hyperlink opgenomen onder de elektronische nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Jachthaven Rotterdam verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Jachthaven Rotterdam zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Cookies
Jachthaven Rotterdam maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan de website(s) van Jachthaven Rotterdam registreert.

We gebruiken analytische cookies om de site te optimaliseren, en voor statistische doeleinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, meer informatie over Google Analytics is te vinden in Google Analytic’s Terms of Service. Sommige cookies op deze site, zijn noodzakelijk voor het functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Privacybeleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Jachthaven Rotterdam zijn verbonden. Er wordt door Jachthaven Rotterdam geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Jachthaven Rotterdam B.V.
Laatste aanpassing:  25-09-2020

Call Now Button