Heftruck handeling

Boothandeling met de heftruck
Boothandeling me de heftruck is van toepassing op boten die in en uit het water gehaald moeten worden maar niet via de trailerhelling in of uit het water kunnen. Heeft u bijvoorbeeld geen trailer waar de boot op gezet kan worden, dan kunt u de boot op een stallingsbok van de jachthaven laten plaatsen. Daar stallingbokken/bootbokken niet geschikt zijn en niet uitgerust zijn met wielen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de bootbok in het water te rijden. In geval van benodigd onderhoud, of stalling op de wal is het mogelijk om verscheidene type boten uit het water te halen met de heftruck. Met de heftruck kan de heftruckchauffeur uw boot op de meest veilige wijze uit het water halen, door de perfecte controle over boot en machine heeft de chauffeur de mogelijkheid om te manoeuvreren naar iedere plek op het stalling-terrein om de boot zodoende op een bootbok of op uw trailer te laten zakken. 

Hoe gebruik te maken van de dienst boothandeling met heftruck
U kunt heel eenvoudig gebruik maken van de diensten boothandeling me heftruck, u kunt eenvoudig aan de betreffende havenmeester van Jachthaven Rotterdam vragen of uw boot geschikt is om uit het water te halen met de heftruck, dit kunt u doen via de gemakkelijke communicatie methodes van de huidige tijd o.a. per email, telefoon is het maken van een afspraak om uw boot uit het water te halen heel eenvoudig. De havenmeester kan u over het algemeen ten allen tijde vooraf informeren of uw boot bij de jachthaven uit het water gehaald kan worden met de heftruck. Er zijn een aantal punten waar de havenmeester naar kan vragen om een juiste inschatting te kunnen maken om in te schatten of uw boot geschikt is om uit het water te halen met de heftruck. Is uw boot geschikt om veilig uit het water gehaald te worden met de heftruck dan wordt de afspraak om uw boot in of uit het water te halen vrijwel direct in de agenda met u ingepland.

Uitvoerende partij
De uitvoerende partij is altijd de jachthaven in het geval van boothandeling met de heftruck. Bij Jachthaven Rotterdam voorziet de havenmeester in de handeling diensten, wanneer de havenmeester niet beschikbaar is stelt de havenmeester een plaatsvervanger aan. Door dat de boothandeling met de heftruck wordt uitgevoerd door medewerkers van de jachthaven is de jachthaven aansprakelijk voor eventuele ontstaande schade die door haar toedoen tot stand is gekomen. Een vereiste bij boothandeling met de heftruck is dat de booteigenaar van de boot ten allen tijde minimaal WA verzekerd dient te zijn.
Wordt de boot op de trailer van de eigenaar geplaatst dan is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de trailer, dat de boot goed op de trailer staat en dat de boot tijdens het transport goed is bevestigd. 

Is mijn boot geschikt om in en uit het water te halen met de heftruck?
Het is bij Jachthaven Rotterdam mogelijk om boten met de heftruck in of uit het water te halen wanneer de boot niet zwaarder is dan 4800kg, de boot niet langer is dan 9.00m, niet breder dan 3.35 en de diepgang maximaal 1.00m onder het water oppervlak is. In de meeste gevallen kan uw boot wanneer die aan voornoemde eisen voldoet bij ons in of uit het water gehaald worden, de maximum hoogte van de kajuit, de breedte en diepgang van het schip zijn eveneens belangrijke factoren of uw boot bij ons uit het water kan., hier kan de havenmeester van Jachthaven Rotterdam u nader over informeren. 

Voorbereiding
Het is van belang dat u als booteigenaar er voor zorgt dat de boot gereed is om te water te gaan en of uit het water te halen, dit houdt onder andere in dat de boot is voorzien van minimaal 2 landvasten, één voorlandvast en één achterlandvast, daarnaast dient de boot rondom voorzien te zijn van stootwillen, dit alles dient in een goed verzorgde staat te zijn, dus geen versleten landvasten en/of versleten stootwillen. U als eigenaar van uw boot dient er voor te zorgen dat wanneer de boot op de trailer staat en te water gelaten moet worden dat de boot ontdaan is van alle spanbanden en van de winch haak los is.
Ook controleert u zelf of de wierpot goed is afgesloten en of de afsluiters in de juiste stand staan alvorens de boot te water gaat.

Afspraak inplannen 
Wilt u een afspraak maken om gebruik te maken van de trailerhelling, neem dan direct contact op met de havenmeester. De tarieven van de heftruckwerkzaaamheden treft u hier.

DutchEnglish
Call Now Button